13428 Maxella Ave. Ste. 512, Marina Del Rey, CA 90292

Nasıl yardımcı olabiliriz?


KAPAT [X]

Main Content

Home » ALT YÜKLENİCİLER

ALT YÜKLENİCİLER

Sektördeki en iyi profesyonellerle çal??maktay?z. Bu nedenle alt müteahhit ve uzman firma seçim sürecimize özellikle dikkat etmekteyiz. Temel de?erlerimizi ve bizimle benzer vizyonlar? payla?an ekip üyeleriyle çal??maya özen gösteriyoruz. Gozen Construction olarak yüksek kaliteli hizmet veren, kendilerini yapt?klar? i?e adam?? müteahhit firmalar ile birlikte çal??mak isteriz.

Yapt???m?z i?ten keyif al?yoruz ve sektördeki yerimizi güçlendirmek için yeni mücadele alanlar?nda yer almaya istekliyiz.

Sorunuz ya da yard?ma ihtiyac?n?z mi var? Bizimle irtibata geçin.

ÖN YETERL?L?K ?Ç?N YEN? BA?VURANLAR

Ba?vuru sürecini tamamlamak için ihtiyac?n?z olabilecek belge ve bilgiler a?a??daki gibidir;

 • W-9 sureti
 • ?irket lisans numaralar? listesi
 • Resmi sat?? vergi numaralar? listesi
 • Resmi i?sizlik sigortas? numaralar? listesi
 • Sigorta anla?malar? listesi
 • Mevcut projeler listesi
 • Yak?n zaman önce tamamlanm?? projeler listesi
 • Mevcut finansal durum beyan?
 • Banka bilgileri
 • Dun ve Bradstreet bilgileri
 • Teminat bilgileri
 • 3 adet tedarikçi referans?
 • 3 adet yüklenici referans?
 • Son üç y?l için EMR durumunuzu destekleyen ba??ms?z onay yaz?s?
 • Son üç y?l?n OSHA 300 kay?tlar?
 • Sigorta bilgileri

Alt Müteahhit/Uzman firma veri taban?na kay?t olmak isterseniz, lütfen a?a??daki formu doldurup gönderin. Kay?t i?lemleri ücretsizdir ve ?irketinizin bilgilerinizin, proje tahmin uzmanlar?m?za temin edilmesini sa?layacakt?r.

Company Information

Physical Address
Mailing Address Same as Physical Address

Main Contact Information

Are you a sales representative that represents multiple companies? YesNo