13428 Maxella Ave. Ste. 512, Marina Del Rey, CA 90292

Nasıl yardımcı olabiliriz?


KAPAT [X]

Main Content

Home » Blog

Blog

Yeni İnşaat İpuçları
16 Ağustos 2017Read More
Yeni İnşaat İpuçları

Özel bir ev inşa etmek heyecan verici bir süreçtir. Dikkate alman?z gereken bircok ?ey vard?r ve bu da biraz yorucu olabilir. A?a??daki Kaliforniya icin yeni in?aat ipuçlar?, bu süreç içerisinde ilerlerken size yard?mc? olacakt?r. 1. Önceli...

MUTFAK YENİLEME FİKİRLERİ
16 Ağustos 2017Read More
MUTFAK YENİLEME FİKİRLERİ

Mutfa??n?z? yenilerken, evinizi gerçekten özel k?lacak baz? düzenlemeler ekleme f?rsat?na sahip olursunuz. Dikkate al?n?p üzerine dü?ünülmesi gereken birçok mutfak yenileme fikri bulunmaktad?r. A?a??da, kurmay? isteyebilece?iniz ve mutfa??n?z...

Evinizin Değerini Arttıracak Tadilat Çalışmaları İçin Fikirler
28 Haziran 2017Read More
Evinizin Değerini Arttıracak Tadilat Çalışmaları İçin Fikirler

Evinizi yak?n zaman içerisinde satmay? dü?ünüyorya da sadece baz? de?i?iklikler yapmay? planl?yorsan?z, gayrimenkulünüzün de?erini artt?racak çok say?da fikir uretilebilir. Evinizin de?erini artt?racak baz? fikirler, a?a??da belirtilmektedir....

Kaliforniya’da Lüks Ev İnşa Etmek ve Satın Almak
28 Haziran 2017Read More
Kaliforniya’da Lüks Ev İnşa Etmek ve Satın Almak

Lüks gayrimenkuller konusunda, yeni bir ev in?a etme ya da mevcut birini sat?n alma seçene?ine sahipsinizdir. Her iki seçene?in de avantajlari ve dezavantajlariolabilir. A?a??da, Kaliforniya’da lüks bir ev in?a etmekle sat?n almak aras?ndaki se...

Enerji Tasarruflu Ev İnşa Etmek
28 Haziran 2017Read More
Enerji Tasarruflu Ev İnşa Etmek

Yeni bir in?aat söz konusu oldu?unda, gayrimenkulünüze sahip oldu?unuz süre boyunca enerjiden ve paradan tasarruf etmenizi sa?layabilecek baz? yat?r?mlarda bulunabilirsiniz. Ço?u insan?n akl?na, enerji tasarrufu hakk?nda dü?ündü?ünde elektri...

Ev Tadilatları İçin 5 İpucu
28 Haziran 2017Read More
Ev Tadilatları İçin 5 İpucu

Bir restorasyon planlad???n?zda üzerinde dü?ünecek pek çok konu vard?r. Yerle?im plan?, malzemeler, renkler vs. hakk?nda karar vermelisiniz. Ayn? zamanda, i?in dayan?kl? olmas?n? ve yat?r?m?n?zdan uzun süre faydalanabilmeyi de isteyeceksiniz. A?...

Featured Blog

Yeni İnşaat İpuçları
Yeni İnşaat İpuçları

Özel bir ev inşa etmek heyecan verici bir süreçtir. Dikkate alman?z gereken bircok ?ey vard?r ve bu da biraz yorucu olabilir. A?a??daki Kaliforniya icin yeni in?aat ipuçlar?, bu süreç içerisinde ilerlerken size yard?mc? olacakt?r.
1. Öncelik S?ras?na Koyun ve Basitle?tirin
Bütçenizden dolay? farkl? düzenlemeleri birbirleriyle kar??la?t?rman?z gerekecektir. Hayalini kurdu?unuz her ?eyi istemeniz normaldir, ancak ayn? zamanda her ?eyin bir fiyat? oldu?unu da hat?rlamal?s?n?z. Listeni

READ MORE