13428 Maxella Ave. Ste. 512, Marina Del Rey, CA 90292

Nasıl yardımcı olabiliriz?


KAPAT [X]

Main Content

Home » Hakkımızda

Hakkımızda

Gozen Construction Inc. güney Kaliforniya’da Los Angeles ve çevre bölgelerinde insaat sektöründe hizmet sunmakta olan bir aile ?irketidir. ?irketimiz ticari ve konut tadilat i?lerinden kapsaml? in?aat ve geli?tirme projelerine kadar her türlü alanda faaliyet göstermektedir. Hayallerinizdeki projeleri geli?tirmeniz ve uygulamaniz için in?aat ve gayrimenkul yat?r?m alan?nda uzman ekibimizile sizlere yard?mc? olmaktan mutluluk duyaca??z.

?? güvenli?i, kalite, etik ve dürüstlük ilkeleri i?imizin temel de?erlerini ve ?irket kültürümüzün do?al bir parças?n? olu?turur. Tüm projelerimizi bu de?erlere tam ba?l?l?kla planlamakta, uygulamakta ve teslim etmekteyiz.

Ekibimiz mü?terilerimizin ihtiyaçlar?na ve beklentilerine odaklanarak her projeye mümkün olan en yüksek de?eri kazand?rmak için çözümler sunmaktayiz. Gozen Construction ilk tan??ma a?amas?ndan projenin tamamlanmas?na kadar tüm süreç boyunca ilerlenen yolda, at?lan her ad?mda size rehberlik edecektir. Detaylara olan dikkatimiz ve i?in kusursuzca teslim edilmesine özenimiz ile her projenin ba?ar?ya ula?mas? için mü?terilerimizle i? birli?i içerisinde hareket ederiz. Uzun süreli memnuniyetinize odaklanarak hayallerinizin gerçe?e dönü?mesi icin calismaktayiz.