13428 Maxella Ave. Ste. 512, Marina Del Rey, CA 90292

Nasıl yardımcı olabiliriz?


KAPAT [X]

Main Content

Home » PROJE GELİŞTİRME

PROJE GELİŞTİRME

Hedeflenen alan üzerine bir geli?tirme projesinin olu?turulmas? ve in?aat için haz?rl?klar?n yap?lmas? için projenizin gerçekle?tirilmesine yönelik temeli kuracak detayli bir planlama ve kapsaml? bir fizibilite çal??mas?n?n yap?lmas? gerekmektedir.

Gayrimenkulün tipine ve büyüklü?üne bak?lmaks?z?n, ekibimiz mümkün olan en iyi i? yürütme stratejisini belirlemek ve hedeflerin net tanimlanmasiiçin çal??maktadir. Butce ve maliyet planlanmas?, finansman, gerekli onaylar ve insaat sureci, pazarlama, satis gibi asamalarin ozenle degerlendirilip hazirlanmasi konusunda calismaktayiz. Tum teknik gerekliliklerin ötesinde, projelerimizin yarat?c? tasar?m ve in?aat kalitesiyle one cikmasini ve ayr?ca uygulama alanindaki gerecek poransiyelin ortaya ç?karilmasiicin calismaktayiz.

Geli?tirme projelerindeilgili taraflarla gayrimenkulün kullan?m amac?yla ilgili muhtelif parametreleri de?erlendirmek üzere detayli bir calisma yurutuyoruz. ?ster konut isterse ticari bir gayrimenkul geli?tirme projesi olsun amaçlar?n?z? anlamay? ve ba??ndan sonuna kadar essiz bir proje deneyimi sunmay? hedefliyoruz.