13428 Maxella Ave. Ste. 512, Marina Del Rey, CA 90292

Nasıl yardımcı olabiliriz?


KAPAT [X]

Main Content

Home » Yatirimcilar

Yatirimcilar

Yat?r?m amaçl? gayrimenkulde yat?r?mc?lar?n ev sahiplerine k?yaslafarkl? hedeflerinin oldu?unun bilincindeyiz. Özellikle California’n?n canl? emlak piyasas?nda yatirimcinin di?er restore edilmi? veya yeni in?a edilmi? gayrimenkuller aras?nda öne ç?kabilmesi içinprojesinintasarim, insaat kalitesi ve maliyeti gibi alanlarda rekabetçi bir cizgisinin olmasini gerektiriyor.

Projenizden hedefledi?iniz karlilik oranina ula?abilmeniz ve bir sonraki yat?r?m?n?z için gerekli sermayeyi elde edebilmeniz içinproje on calismalari kapsamli yapilmali ve belirlenenbütçe içerisinde iyi bir planlama yapilmalidir.Yat?r?m amaçl? gayrimenkulünüzün hedef kitlesinin ihtiyaç duydugu ve bekledigi optimum özelliklerle projenizi donat?rkenayni zamanda butceye sadik kalma arasindaki hassas dengelerin kurulmasi icin proje boyunca sizinle birlikte çal???yoruz. Bolgeye ve yat?r?m turune ba?l? olarak ?irketimiz projenize yönelik en yarat?c? çözümleri sunmay? amaclamaktadir.

Tasar?m aç?s?ndan gayrimenkulünüzü öne ç?karacak estetik detaylar? ve e?siz tasar?m özeliklerini uygulamak için çalisiyoruz. Proje kapsamina ve bir yat?r?mc? olarak stratejinize ba?l? olmak üzere, uygulama için önceden tasarlanm?? örneklerden birini seçebilir veya özel bir mü?teri grubunu hedeflemeniz durumunda ihtiyaçlar?n?za uygunprojeyi cozum ortaklarimiz ve mimarlarimizla tasarlayablirsiniz.

Ekibimizin bunyesindeki emlak uzmanimiz size bolgesel piyasa analizleri, en sontrendler ve istatistiklerkonusunda yardimci olacaktir. En önemlisi, yat?r?m projeleri söz konusu oldu?unda bir ev sahibinin beklentileri ile bir yat?r?mc?n?n beklentileri aras?ndaki fark? bilen ekibimiz sizlere her turlu destegi saglayacaktir.