13428 Maxella Ave. Ste. 512, Marina Del Rey, CA 90292

Nasıl yardımcı olabiliriz?


KAPAT [X]

Main Content

Home » Yeni İnşaat

Yeni İnşaat

Yeni in?aat projelerinde ilk görü?memizden proje teslime kadar projenin her a?amas?nda mü?terilerimizle i? ortaklar?m?z olarak birlikte çal??maktay?z. Malzeme, uygulama ve biti?ler konusunda deneyimimizi mü?terilerimizle payla?arak proje geli?tirme, uygulama ve malzeme seçimi gibi süreçlerdesizlere rehberlik ediyoruz. Projelerimizin sorunsuz bir ?ekilde ilerlemesini sa?larken, hedefleri net bir ?ekilde belirliyor, i? program?n? gerçekçi bir çerçeveye oturturuz. Gayrimenkule de?er katacak estetik, konfor ve güvenlik konular?nda ya?am kalitenizi artt?racak bütün özelliklerden faydalanmas?n? sa?l?yoruz.

Diledi?inizde ekibimizdeki emlak uzman? proje sahas?n?n belirmemesinden, finansman, trend ve analizlergibi birçok farkl? alanda sizle çal???p hayalinizdeki projeyi her yönüyle de?erlendirmenize yard?mc? olabilmektedir.